- Znaki towarowe
- Wzory przemysłowe
- Wynalazki i wzory użytkowe
- Pozostałe usługi

Serdecznie Witamy

   Kancelarię prowadzi Agnieszka Iwaniuk - radca prawny, rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante.   Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawnicze w sprawach dotyczących własności przemysłowej i intelektualnej. Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej dotyczącej znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków i wzorów użytkowych. Sporządzamy umowy z zakresu własności przemysłowej. Reprezentujemy klientów w sprawach o naruszenie praw wyłącznych, praw autorskich i nieuczciwej konkurencji. Występujemy przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących praw wyłącznych oraz przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej w sprawach spornych.
   Prowadzimy postępowania o naruszenie domen internetowych przed sądami cywilnymi oraz arbitrażowymi. Zajmujemy się ochroną praw własności intelektualnej za pomocą instytucji prawa celnego. Świadczymy usługi w zakresie doradztwa oraz sporządzania opinii i umów dotyczących własności przemysłowej.


   Obsługujemy przedsiębiorstwa, instytucje oraz osoby fizyczne zarówno w formie stałej obsługi prawnej jak też świadcząc pomoc w jednostkowych sprawach z zakresu własności intelektualnej. Proponujemy różne systemy wynagrodzeń (ryczałt, stawka godzinowa, wynagrodzenie miesięczne). Dostosowujemy się do potrzeb klienta. Działamy sprawnie i skutecznie.


Zapraszamy do współpracy.