- Znaki towarowe
- Wzory przemysłowe
- Wynalazki i wzory użytkowe
- Pozostałe usługi

Pozostałe usługi

Niektóre dobra niematerialne chronione są niezależnie od ich rejestracji. Takim dobrem jest utwór, tajemnica przedsiębiorcy, niezarejestrowane znaki towarowe i wzory przemysłowe. Ochronie podlega również prawo twórcy do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, a także prawo do wynagrodzenia za dokonany projekt wynalazczy oraz prawo wymieniania go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach.


Zakres usług Kancelarii w tej dziedzinie: