- Znaki towarowe
- Wzory przemysłowe
- Wynalazki i wzory użytkowe
- Pozostałe usługi

Wynalzaki i wzory użytkowe

Wynalazkiem jest rozwiązanie o charakterze technicznym jeśli jest nowe, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do stosowania przemysłowego. Wynalazki mogą być chronione patentami. Poprzez uzyskanie patentu uprawniony uzyskuje monopol na wyłączne korzystanie z wynalazku na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej

Drugą kategorią rozwiązań technicznych chronionych prawem patentowym są wzory użytkowe, na które udzielane są prawa ochronne. To samo rozwiązanie może być chronione jako wynalazek lub wzór użytkowy.


Zakres usług Kancelarii w tej dziedzinie: