- Znaki towarowe
- Wzory przemysłowe
- Wynalazki i wzory użytkowe
- Pozostałe usługi

Znaki towarowe

Znakami towarowymi są oznaczenia służące do odróżniania towarów i usług jednego przedsiębiorcy od towarów i usług innych przedsiębiorców. Na znaki towarowe udzielane są prawa ochronne. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Bezprawne używanie w obrocie zarejestrowanego znaku towarowego jest zabronione i stanowi naruszenie prawa wyłącznego.


Zakres usług Kancelarii w tej dziedzinie: