własność intelektualna

W związku ze zbliżającymi się obchodami IP DAY 2020 , odbywającymi tego roku pod hasłem „PATENT NA ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ”, pragniemy Państwa zachęcić do wspólnego świętowania tego wydarzenia. Poniżej harmonogram wirtualnych obchodów IP Day 2020 w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych 23 kwietnia br. (czwartek) - publikacja filmu z Prezes...

Ostrzegamy przed fałszywymi decyzjami o udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe i wynalazki. Podrobione decyzje wysyłane są bezpośrednio do zgłaszających (z pominięciem pełnomocnika zgłaszającego) drogą pocztową. Decyzje zawierają pełną nazwę Urzędu Patentowego oraz godło Rzeczpospolitej Polskiej. Dla zwiększenia wiarygodności oszuści wykorzystują nieaktualny wzór pisma UPRP. Fałszywe...