Author: Martyna Iwaniuk

W ramach tarczy antykryzysowej od 1 kwietnia 2020 r. przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od marca do maja 2020 r.  Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Komu...

W dniu 7 listopada 2019 r. weszła w życie duża nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Nowe przepisy wprowadzają znaczne zmiany, istotne z punktu widzenia stron procesu cywilnego. Nasza kancelaria przygotowała serię artykułów przybliżających najistotniejsze zmiany wprowadzone przez ustawodawcę. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym artykułem. Postępowanie gospodarcze...

Ostrzegamy przed fałszywymi decyzjami o udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe i wynalazki. Podrobione decyzje wysyłane są bezpośrednio do zgłaszających (z pominięciem pełnomocnika zgłaszającego) drogą pocztową. Decyzje zawierają pełną nazwę Urzędu Patentowego oraz godło Rzeczpospolitej Polskiej. Dla zwiększenia wiarygodności oszuści wykorzystują nieaktualny wzór pisma UPRP. Fałszywe...

W dniu 7 listopada 2019 r. weszła w życie duża nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Nowe przepisy wprowadzają znaczne zmiany, istotne z punktu widzenia stron procesu cywilnego. Nasza kancelaria przygotowała serię artykułów przybliżających najistotniejsze zmiany wprowadzone przez ustawodawcę. Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym artykułem. Doręczenia po...