Ostrzeżenie przed fałszywymi decyzjami Urzędu Patentowego

Ostrzeżenie przed fałszywymi decyzjami Urzędu Patentowego

Ostrzegamy przed fałszywymi decyzjami o udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe i wynalazki. Podrobione decyzje wysyłane są bezpośrednio do zgłaszających (z pominięciem pełnomocnika zgłaszającego) drogą pocztową. Decyzje zawierają pełną nazwę Urzędu Patentowego oraz godło Rzeczpospolitej Polskiej. Dla zwiększenia wiarygodności oszuści wykorzystują nieaktualny wzór pisma UPRP.

Fałszywe decyzje o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy zawierają prawidłowe dane dotyczące zgłoszeń znaków towarowych oraz wezwanie do uiszczenia opłaty rejestracyjnej, a także opłaty za publikację w wysokości 690 zł. Kwota podana jako opłata za publikacje jest wyższa niż wynikająca z przepisów prawa (prawidłowa kwota to 90 zł). Opłaty za I okres ochrony wynalazku i publikację również są wyższe niż to wnika z rozporządzenia w  sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Podrobione decyzje o udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe i wynalazki charakteryzują się nieprawdziwymi informacjami, tj. w lewym górnym rogu wskazany jest Dział Ochrony Prawnej (jednostka organizacyjna, która nie występuje w strukturze Urzędu Patentowego). W decyzji wskazywane są numery rachunków bankowych różnych banków. Tymczasem Urząd Patentowy posiada tylko jeden rachunek bankowy i jest to rachunek prowadzony w NBP.

Poniżej zamieściliśmy przykład podrobionej decyzji. Jeżeli otrzymaliście Państwo taką decyzję powinniście powiadomić o tym swojego pełnomocnika lub Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.

fałszywa decyzja

No Comments

Post A Comment