zwolnienie z ZUS Tag

W ramach tarczy antykryzysowej od 1 kwietnia 2020 r. przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od marca do maja 2020 r.  Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Komu...