fałszywe decyzje UPRP Tag

Ostrzegamy przed fałszywymi decyzjami o udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe i wynalazki. Podrobione decyzje wysyłane są bezpośrednio do zgłaszających (z pominięciem pełnomocnika zgłaszającego) drogą pocztową. Decyzje zawierają pełną nazwę Urzędu Patentowego oraz godło Rzeczpospolitej Polskiej. Dla zwiększenia wiarygodności oszuści wykorzystują nieaktualny wzór pisma UPRP. Fałszywe...